Skip to content

Ochrona danych

Oświadczenie o ochronie prywatności

Cieszymy się, że odwiedziłeś stronę internetową Master Builders Solutions i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą.

Master Builders Solutions poważnie traktuje ochronę danych. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje:

 • dane osobowe zbierane przez Master Builders Solutions podczas odwiedzania przez Ciebie naszej strony internetowej
 • cele, dla których Master Builders Solutions wykorzystuje takie dane
 • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych
 • odbiorców takich danych osobowych
 • okres przechowywania takich danych osobowych
 • czy jesteś w obowiązku przekazania danych osobowych

Ponadto chcielibyśmy Cię poinformować:

 • o prawach, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
 • o tym, kto jest Administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych oraz, w stosownych przypadkach, naszym Inspektorem Ochrony Danych
 1. Jakie dane osobowe są zbierane przez Master Builders Solutions podczas odwiedzania przez Ciebie naszej strony internetowej
 1. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową bez kontaktowania się z nami lub dokonywania rejestracji, Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do naszego serwera następujące informacje:
  • Adres IP Twojego komputera
  • Informacje dotyczące przeglądarki
  • Strona internetowa, którą odwiedziłeś przed wejściem na naszą stronę internetową
  • Żądany adres URL lub plik
  • Data i godzina wizyty
  • Ilość przesłanych danych
  • Informacje o statusie, np. komunikaty o błędach

 2. Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, otrzymujemy następujące informacje:
  • Twój adres e-mail i dalsze informacje, które przekazałeś pocztą elektroniczną lub na formularzu kontaktowym
  • Data i godzina przesłania Twojej wiadomości

 3. Nasza strona internetowa oferuje możliwość zapisania się na bezpłatny newsletter. W przypadku zapisania się użytkownika na newsletter, dane podane na ekranie wprowadzania danych są przesyłane do nas.

Podczas rejestracji zbierane są również następujące dane:

 1. Adres IP komputera, z którego uzyskiwany jest dostęp
 2. Data i godzina rejestracji
 3. Adres e-mail
 4. Imię i nazwisko

Twoją zgodę na przetwarzanie danych uzyskujemy w ramach procesu subskrypcji i przesyłamy Ci link do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności danych.

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim w kontekście przetwarzania danych do celu wysyłania newsletterów. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania newslettera.

 1. Nasza strona internetowa daje naszym użytkownikom możliwość rejestracji z wykorzystaniem swoich danych osobowych. Dane są wprowadzane na ekranie wprowadzania danych, a następnie przesyłane do nas i przechowywane. W ramach procesu rejestracji zbieramy następujące dane:
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina rejestracji
 • Imię i nazwisko
 • E-mail (jako nazwa użytkownika)
 • Kod pocztowy
 • Kraj
 • Hasło
 • Grupa użytkownika (np. architekt)

Twoją zgodę na przetwarzanie danych uzyskujemy w ramach procesu rejestracji i przesyłamy Ci link do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności danych.

 1. W jakim zakresie i w jakich celach Master Builders Solutions przetwarza takie dane?
 1. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, wykorzystujemy Twój adres IP oraz inne dane, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła na nasz serwer (zob. pkt 1(1)) w celu:
  1. wysłania żądanej treści do Twojej przeglądarki. Dokonując tego, przechowujemy pełny adres IP jedynie w zakresie niezbędnym do dostarczenia Ci żądanych treści.
  2. wysłania Twojego adresu IP do usługodawcy, w celu przyporządkowania Twojego publicznego adresu IP do informacji dotyczących spółki i branży (bez podawania informacji osobowych). Wspomniane informacje dotyczące spółki i branży będą przetwarzane w naszym internetowym systemie pomiarowym. Na tym etapie procesu Twój adres IP nie jest w żadnym czasie przechowywany u naszego usługodawcy ani w naszym systemie.
  3. chronienia nas przed atakami i zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej. W tym celu przechowujemy te dane przejściowo (i z ograniczonym dostępem do nich) przez okres maksymalnie 180 dni. Okres ten może w razie konieczności zostać przedłużony, w zakresie niezbędnym do ścigania ataków i incydentów.

Master Builders Solutions będzie badać użytkownika adresu IP wyłącznie w przypadku bezprawnego ataku.

 1. Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, wykorzystujemy dane określone w pkt. 1(2) w celu udzielenia odpowiedzi oraz, w miarę możliwości, w celu spełnienia Twojego żądania. Przechowujemy takie dane w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi i spełnienia Twojego żądania.
 2. W przypadku oferowania newslettera, zbieramy dane w formie Twojego adresu e-mail w celu wysłania takiego newslettera.
 3. Jeżeli rejestrujesz się w usłudze oferowanej na naszej stronie internetowej, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia Tobie usługi.
 1. Czy masz obowiązek przekazania danych? Czy masz prawo wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania?

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową Twoja przeglądarka automatycznie przesyła informacje opisane w pkt. 1(1) na nasz serwer. Przesłanie tych danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jesteśmy w stanie dostarczyć Ci żądanych treści.

Nie masz obowiązku umożliwienia nam wykorzystywania swoich danych zanonimizowanych do pomiaru widowni internetowej. Nie masz obowiązku umożliwienia nam wykorzystywania swojego adresu IP w celu przyporządkowania go do informacji dotyczących spółki i branży.

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, możesz dobrowolnie przesłać dane opisane w pkt. 1(2). Oznaczymy ewentualne obowiązkowe pola formularza kontaktowego. Brak podania wymaganych danych może uniemożliwić nam udzielenie odpowiedzi i prawidłowe spełnienie Twojego żądania.

 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania?

Podstawą prawną przetwarzania w ramach pkt. 2 jest art. 6 ust. 1 lit. (f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Prawnie uzasadnione interesy określają cele opisane w pkt. 2.

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych po zapisaniu się przez użytkownika na newsletter jest art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO UE.

 1. Do jakich odbiorców przesyłamy Twoje dane?

Przesyłamy dane, o których mowa w pkt. 1, podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w Unii Europejskiej w celach określonych w pkt. 2. Podmioty te przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie, a przetwarzanie odbywa się w naszym imieniu. Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego.

 1. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Firma Master Builders Solutions wdrożyła środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkową lub niezgodną z prawem zmianą, zniszczeniem, utratą lub nieupoważnionym ujawnieniem. Te środki bezpieczeństwa będą stale udoskonalane wraz z postępem technologicznym.

 1. Czy korzystamy z plików cookie na naszej stronie internetowej?

Gdy odwiedzisz naszą stronę internetową, poinformujemy Cię o korzystaniu z plików cookie za pomocą naszego banera plików cookie Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, akceptujesz wykorzystywanie plików cookie. Chcielibyśmy poinformować Cię o plikach cookie, z których korzystamy, oraz o tym, w jaki sposób możesz zrezygnować z ich obsługi.

1) Do sprawnego działania naszej strony internetowej i jej poszczególnych usług istotne są następujące pliki cookie:

Plik cookie

 

Cel

Data wygaśnięcia

__AntiXsrfToken

 

Ten plik cookie i jego wartość są odtwarzane z każdą sesją. Zapewnia on, aby zapytania pochodziły z tej samej przeglądarki, w celu zabezpieczenia przed manipulacją ze strony osób niepowołanych. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: https://www.owasp.org/index.ph...

Zostanie usunięty natychmiast po wyczyszczeniu pamięci podręcznej lub zamknięciu przeglądarki

ASP.NET_SessionId

 

Plik powiązany z unikalną sesją przeglądarki. Obecnie wymagany jest jedynie do działania techniki zabezpieczenia CAPTCHA.

Zostanie usunięty natychmiast po wyczyszczeniu pamięci podręcznej lub zamknięciu przeglądarki

fileDownload

 

Jest zapisywany tylko jeśli nastąpi pobieranie dokumentu w tym samym okienku (z wykorzystaniem ukrytego elementu iFrame).

Aktualne zapytanie, potem jest natychmiast unieważniany.

FedAuth

 

Odpowiada za automatyczne logowanie przy wejściu na stronę, po tym jak użytkownik poprawnie się zalogował.

Zostanie usunięty natychmiast po wyczyszczeniu pamięci podręcznej lub zamknięciu przeglądarki

[UserName]_userProject

 

Zapisuje konfigurację aktualnie realizowanego projektu, aby umożliwić jego późniejsze przesłanie na serwer; ponadto projekt jest zapisywany w sposób uniemożliwiający jego utratę przez nowe osoby odwiedzające stronę.

Zostanie usunięty natychmiast po wyczyszczeniu pamięci podręcznej lub zamknięciu przeglądarki

[UserName]_tempData

 

Przechowuje tymczasowe informacje o statusie użytkownika/konta dla odpowiedniego interfejsu użytkownika: newsletter, użytkownik zablokowany, projekt dla administratorów.

Zostanie usunięty natychmiast po wyczyszczeniu pamięci podręcznej lub zamknięciu przeglądarki

Idsrvauth

Idssrvauth

 

Odpowiada za automatyczne logowanie przy wejściu na stronę, po tym jak użytkownik poprawnie się zalogował.

Zostanie usunięty natychmiast po wyczyszczeniu pamięci podręcznej. Jeśli wybierzesz opcję „pozostań zalogowany”: zostanie usunięty rok po wizycie

IdSrvUserLang

 

Zapisuje aktualnie wybrany język, aby były w nim wyświetlane treści przy następnej wizycie.

Zostanie usunięty rok po wizycie

wsfedsignout

 

Zapisuje adres zwrotny URL do zewnętrznej aplikacji po prawidłowym zalogowaniu/wylogowaniu dokonanym w trakcie tej samej sesji.

Zostanie usunięty natychmiast po wyczyszczeniu pamięci podręcznej lub zamknięciu przeglądarki

 

2) Pliki cookie do pomiaru widowni internetowej:

Plik cookie

 

Cel

Data wygaśnięcia

ACOOKIE

 

Ten plik cookie umożliwia narzędziu analityki internetowej Webtrends zbieranie anonimowych informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej. Takie anonimowe informacje pokazują nam m.in. ile osób zajrzało na naszą stronę, strony internetowe odwiedzane przez użytkowników bezpośrednio przed wejściem na naszą stronę internetową oraz które dokładnie strony odwiedzili.

Zostanie usunięty dwa lata po wizycie

WT_FPC

 

Domyślnie Webtrends śledzi odwiedzających w domenie głównej i we wszystkich poddomenach. Odbywa się to poprzez zapisanie własnego pliku cookie w domenie głównej z kropką na początku, co umożliwia odczyt tego pliku cookie również przez poddomeny.

Zostanie usunięty dwa lata po wizycie

Id

 

Korzystamy z plików cookie DoubleClick celu zbierania danych dotyczących interakcji użytkowników z wyświetlanymi reklamami oraz innymi funkcjami serwisu reklamowego powiązanymi z naszą stroną internetową.

Zostanie usunięty dwa lata po wizycie

utag_main

 

Biblioteka Tealium Tag Management służy do tworzenia i przechowywania jednego pliku cookie o nazwie utag_main. Plik ten zawiera kilka wbudowanych wartości rejestrujących anonimowe sesje odwiedzających, takich jak unikalny identyfikator sesji oraz znacznik czasowy Unix/Epoch wyrażany w milisekundach. 

Zostanie usunięty rok po wizycie

D41ID

 

Korzystamy z tego pliku cookie od Dun i Bradstreet w celu uzyskania anonimowych informacji dotyczących firm odwiedzających nasze strony internetowe.

Zostanie usunięty rok po wizycie

__hstc

 

Główny plik cookie służący do śledzenia odwiedzających. Zawiera on domenę, utk (patrz niżej), początkowy znacznik czasu (pierwsza wizyta), ostatni znacznik czasu (ostatnia wizyta), bieżący znacznik czasu (aktualna wizyta) oraz numer sesji (wskaźniki przyrostu dla każdej kolejnej sesji).

Zostanie usunięty po 2 latach od wizyty.

hubspotutk

 

Ten plik cookie jest wykorzystywany do śledzenia tożsamości odwiedzających. Jest on przesyłany do HubSpot na formularzu wniosku i wykorzystywany do deduplikacji kontaktów.

Zostanie usunięty po 10 latach od wizyty.

__hssc

 

Ten plik cookie śledzi sesje. Służy to do ustalenia, czy powinniśmy podwyższyć numer sesji i znaczniki czasu w pliku cookie __hstc. Zawiera domenę, licznik odwiedzin (wartość wzrasta z każdą odsłoną w trakcie sesji) oraz znacznik czasu rozpoczęcia sesji.

Zostanie usunięty po 30 minutach od wizyty

__hssrc

 

W każdym przypadku, gdy HubSpot zmienia sesyjny plik cookie, zapisywany jest również ten plik cookie. Jego wartość jest ustawiona na 1 i wykorzystuje się go do określenia, czy użytkownik ponownie uruchomił swoją przeglądarkę. Jeżeli ten plik cookie nie istnieje w momencie zarządzania przez nas plikami cookie, zakładamy, że jest to nowa sesja.

Zostanie usunięty natychmiast po zamknięciu przeglądarki

__hs_opt_out

 

Ten plik cookie jest używany w opcji wyboru dotyczącej polityki prywatności i służy do zapamiętywania, aby nie pytać użytkownika o ponowne akceptację plików cookie. Ten plik cookie jest zapisywany w momencie, gdy użytkownik dostaje możliwość rezygnacji z akceptacji plików cookie.

Zostanie usunięty po 2 latach od wizyty.

__hs_do_not_track

 

Ten plik cookie może być zapisywany, aby uniemożliwić kodowi śledzącemu wysyłanie jakichkolwiek informacji do HubSpot. Zapisanie tego pliku cookie ma skutki odmienne od rezygnacji z akceptacji plików cookie, która to opcja nadal pozwala na wysłanie zanonimizowanych informacji do HubSpot.

Zostanie usunięty po 2 latach od wizyty.

__hs_testcookie

 

Ten plik cookie służy do sprawdzenia, czy odwiedzający posiada włączoną obsługę plików cookie.

Zostanie usunięty natychmiast po zamknięciu przeglądarki

hsPagesViewedThisSession

 

Ten plik cookie służy do śledzenia odsłon strony w trakcie sesji.

Zostanie usunięty natychmiast po zamknięciu przeglądarki

hsfirstvisit

 

Ten plik cookie służy do śledzenia pierwszej wizyty odwiedzającego.

Zostanie usunięty po 10 latach od wizyty.

Możesz korzystać z ustawień przeglądarki, aby zdecydować, które pliki cookie akceptujesz, a które odrzucasz. Zwracamy uwagę, że odrzucenie plików cookie, o których mowa w pkt. 7(1) może uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych funkcji naszej strony internetowej.

 1. Jakie prawa Ci przysługują?

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przysługują Ci określone prawa, w tym prawo do żądania kopii posiadanych przez nas informacji osobowych na Twój temat, jeżeli otrzymamy takie żądanie na piśmie:

8.1. Prawo dostępu: prawo do uzyskania dostępu do swoich informacji (jeżeli je przetwarzamy) oraz do niektórych innych informacji (jak te zawarte w niniejszej Polityce Prywatności);

8.2. Prawo do sprostowania: jeżeli Twoje informacje osobowe są nieprawidłowe lub niepełne, masz prawo do ich sprostowania;

8.3. Prawo do usunięcia danych: zwane jest również „prawem do bycia zapomnianym” i w prosty sposób umożliwia Ci złożenie wniosku o skasowanie lub usunięcie Twoich informacji, jeżeli nie ma przekonujących powodów, dla których powinniśmy z nich nadal korzystać. Nie jest to ogólne prawo do usunięcia danych; istnieją wyjątki. Przykładowo, mamy prawo dalej korzystać z Twoich danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych albo do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.4. Prawo do ograniczenia korzystania przez nas z Twoich informacji: prawo do zawieszenia korzystania z Twoich informacji osobowych lub ograniczenia sposobów korzystania przez nas z takich informacji. Zwracamy uwagę, że to prawo jest w pewnych sytuacjach ograniczone: kiedy przetwarzamy Twoje informacje osobowe, które otrzymaliśmy od Ciebie za Twoją zgodą, możesz zażądać ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie: (a) z uwagi na nieprawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby Twoje informacje osobowe zostały usunięte; (c) gdy potrzebujesz tych danych do celów roszczeń prawnych; lub (d) gdy nie musimy już korzystać z tych danych do celów, w których te dane są przechowywane. W przypadku ograniczenia przetwarzania, nadal możemy przechowywać Twoje informacje, ale nie możemy już z nich korzystać. Prowadzimy listę osób, które poprosiły o ograniczenie wykorzystywania ich informacji osobowych, aby zapewnić przestrzegania tego ograniczenia w przyszłości;

8.5. Prawo do przenoszenia danych: możliwość zwrócenia się do nas o przeniesienie, skopiowanie lub przekazanie (jeżeli jest to technicznie wykonalne) Twoich informacji osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, do celów własnych, w obrębie poszczególnych usług;

8.6. Prawo do sprzeciwu: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywaniu przez nas Twoich informacji osobowych, w tym w przypadkach, gdy korzystamy z nich do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów i do celów marketingu bezpośredniego;

8.7. Prawo do informacji: masz prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i łatwych do zrozumienia informacji o sposobie korzystania przez nas z Twoich informacji osobowych; oraz

8.8. Prawo do cofnięcia zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich informacji osobowych, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie (jednak dokonanie tego nie oznacza, że operacje, które dotychczas zrealizowaliśmy na Twoich informacjach osobowych za Twoją zgodą są niezgodne z prawem).

Korzystanie z tych praw jest bezpłatne, jednak masz obowiązek potwierdzić swoją tożsamość za pomocą 2 zatwierdzonych elementów identyfikacyjnych. Dołożymy wszelkich starań, aby, zgodnie z naszym obowiązkiem prawnym, dostarczać, poprawiać lub usuwać informacje osobowe dotyczące Twojej osoby, które znajdują się w naszej dokumentacji.

Aby wysłać zapytanie albo skorzystać z praw określonych w niniejszej Polityce Prywatności i/lub złożyć skargę, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub pisemnie. Dołożymy wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi w ciągu 30 dni. Dane kontaktowe znajdują się w pkt. 10 poniżej.

Gdy otrzymamy formalną pisemną skargę, skontaktujemy się z osobą, która ją złożyła, w celu podjęcia dalszych działań. Współpracujemy z właściwymi organami regulacyjnymi (w tym z lokalnymi organami ds. ochrony danych) w celu rozstrzygania wszelkich skarg, których nie będziemy w stanie rozwiązać bezpośrednio.

Jeżeli nie będziesz zadowolony ze sposobu rozstrzygnięcia przez nas Twojej skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich informacji osobowych, możesz przekazać swoją skargę odpowiedniemu organowi nadzorczemu ds. ochrony danych.

 1. Gdzie można wnieść skargę?

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe znajdują się poniżej) lub do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Możesz również skontaktować się z:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

 1. Kto jest Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych?

Administratorem w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Dr.-Albert-Frank-Strasse 32
83308 Trostberg, Niemcy
Tel. +49 39266 941 8 – 0

Aby skontaktować się z naszym Koordynatorem ds. ochrony danych dr. Aloisem Maierem, prosimy skorzystać z powyższego adresu Administratora. Z naszym Koordynatorem ds. ochrony danych można się również skontaktować za pośrednictwem skrzynki mailowej alois.maier@mbcc-group.com

 1. Ochrona prywatności dzieci

Niniejsza Strona internetowa jest przeznaczona dla osób w wieku co najmniej 18 lat. Nie staramy się zbierać informacji o osobach poniżej 18 roku życia.

Osoby mające mniej niż 18 lat nie powinny przekazywać ani zamieszczać jakichkolwiek informacji na tych Stronach internetowych. Jeżeli taka osoba przekaże informacje osobowe za pośrednictwem Stron internetowych, usuniemy te informacje jak tylko uzyskamy wiedzę o wieku tej osoby i nie będziemy dalej wykorzystywać tych informacji do jakichkolwiek celów.