Skip to content
kreis_beschreibung_PL_vec
kreis_mitte_PL_vec
kreis_

WSPARCIE PRZY OBLICZENIU WYTRZYMAŁOŚCI

Dział Techniczny Master Builders Solutions wspiera klientów, oferując usługę projektowania strukturalnego dla wszystkich zastosowań betonu zbrojonego włóknem. Obecnie kilka kodeksów i dyrektyw (DBV 1992; CNR 2006; RILEM TC 2003; CPH 2008; Model Code 2010) uwzględnia beton zbrojony włóknem (FRC) jako materiał konstrukcyjny, spośród których wyróżniony jest Model Code 2010. Niniejsze przepisy i dyrektywy projektowe określają zachowanie betonu zbrojonego włóknem w przypadku zginania, naprężeń ścinających i przebicia, na podstawie wartości rezydualnej wytrzymałości na rozciąganie betonu dla CMOD=0,5 mm (fR1) i CMOD=2,5 mm (fR3).

Logos_partner

CHARAKTERYSTYKA BETONU (WARTOŚĆ REZYDUALNA)

CONCRETE_CHARACTERIZATION (1)

Najpowszechniejszym testem umożliwiającym określenie charakterystyki zachowania betonu zbrojonego włóknem po spękaniu jest test trzypunktowy zgodnie z normą PN EN 14651(2005) dla belek o wymiarach 150 mm × 150 mm × 600 mm. Podczas testu zastosowane obciążenie i rozwarcie wylotu szczeliny (CMOD) są rejestrowane i prezentowane na wykresie zależności CMOD od obciążenia.

Barcelona-Test

Test barceloński

Test barceloński to zmodyfikowana podwójna próba na przebicie mająca na celu ocenę rezydualnej wytrzymałości na rozciąganie betonu zbrojonego włóknem. Jak pokazują badania, test można stosować zarówno na próbkach sześciennych, jak i cylindrycznych.

POMOC PRZY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Marka Master Builders Solutions korzysta z całej zdobytej wiedzy eksperckiej Master Builders Solutions, aby wspierać biura inżynierskie i studia projektowe pod kątem wykorzystania betonu zbrojonego włóknem w projektach oraz określenia jego specyfikacji.

PRZYRZĄD DOZUJĄCY WŁÓKNA

"Dostępny przyrząd dozujący zapewniający
właściwą dystrybucję włókien w mieszance betonowej."

WSPARCIE PRZY DOBORZE MIESZANKI BETONU

Marka Master Builders Solutions korzysta z całej zdobytej wiedzy eksperckiej, aby wspierać klientów w doborze mieszanki betonowej, którą można dostosować, aby umożliwić zastosowanie włókien bez negatywnego wpływu na reologię czy proces odlewu.