Skip to content

Produkcja prefabrykatów

Wytrzymałość, efektywność, ekonomiczność

Posadzki przemysłowe

Jedno z głównych zastosowań betonu zbrojonego włóknem

Budownictwo podziemne

W dziedzinie zbrojonego betonu natryskowego

Naprawa i wzmocnienie

Projektowanie nastawione na wytrzymałość jest nowym zjawiskiem

Obiekt referencyjny Uniblok w Hiszpańskim Toledo: Betonowy prefabrykat z użyciem MasterFiber 249

Przemysł prefabrykatów

Wytrzymałość, efektywność, ekonomiczność, bezpieczeństwo użytkowania, elastyczność i zrównoważony rozwój należą do grupy zagadnień o coraz większej wadze w przemyśle prefabrykatów betonowych. Beton zbrojony włóknem przewyższa tradycyjny beton pod każdym względem, a zatem stanowi szczególnie pożądane rozwiązanie. Z punktu widzenia projektowania, zastosowanie betonu zbrojonego włóknem umożliwia tworzenie elementów bez ograniczeń, jakie istnieją przy ustawianiu stalowych prętów zbrojeniowych, co pozwala na większą swobodę, a co za tym idzie większe możliwości na rynku.

Przeczytaj więcej o naszym sukcesie, jaki odnieśliśmy z Uniblok w Toledo, w  Hiszpanii

Obiekt referencyjny w Madrycie, w Hiszpanii: Posadzka przemysłowa z użyciem MasterFiber 246

Posadzki przemysłowe i chodniki

Beton zbrojony włóknami znajduje zastosowanie głównie do posadzek przemysłowych i chodników, które to są szczególnie wrażliwe na spękania. Mimo, że wady tego typu są niemal niemożliwe do wyeliminowania w konstrukcjach z betonu, to włókna umożliwiają znaczne wydłużenie okresu użytkowania tych elementów. Mechaniczne właściwości włókien polimerowych umożliwiają zastąpienie zarówno tradycyjnych zbrojeń, jak i włókien stalowych, których wadą jest mniejsza wytrzymałość i efektywność pod względem mechanicznym/ekonomicznym.

Obiekt referencyjny autostrada B-40 w Barcelonie, w Hiszpanii: Budownictwo podziemne z użyciem MasterFiber 248

Budownictwo podziemne

W dziedzinie zbrojonego betonu natryskowego, głównym wymaganiem jest zachowanie określonego poziomu plastyczności w warunkach dużego narażenia na odkształcenia. Pod tym względem produkty MasterFiber umożliwiają polepszenie właściwości strukturalnych materiału dzięki:

  • Rozłożeniu nacisku przy pomocy trójwymiarowej sieci włókien
  • Połączeniu pomiędzy matrycą a włóknem
  • Zdolnościom wydłużania makrowłókien
Obiekt referencyjny Huelva, w Hiszpanii: Konstrukcja morska z użyciem MasterFiber 400

Naprawa i wzmocnienie

Projektowanie nastawione na wytrzymałość jest nowym zjawiskiem. Z tego względu wiele konstrukcji ma skrócony okres użytkowania i wymaga napraw i/lub wzmocnienia za pomocą otulin lub rozszerzeń. Prace te są przeprowadzane w trudnych warunkach: na konstrukcjach w użyciu, pod wodą, na wysokościach itp. Dlatego całkowite lub częściowe wyeliminowanie konieczności wzmacniania ułatwia pracę, a co za tym idzie, zwiększa jej efektywność. W środowiskach, gdzie występują znaczne ilości chlorków, wyeliminowanie dodatkowych zbrojeń i ograniczenie występowania spękań pozwala na dokonywanie trwalszych napraw.

Które włókna zastosować?

Zastosowanie PP Mircofiber PVA Mesofiber PP Macrofiber Steel Fiber
MasterFiber 080 MasterFiber 012 MasterFiber 400/401 MasterFiber 151 SPA MasterFiber 320 MasterFiber 230/240 MasterFiber 235 SPA MasterFiber 249 MasterFiber 482
Posadzki Mieszkaniowe        
Komercyjne        
Przemysłowe        
Jastrychy        
Budownictwo podziemne Torkret        
Prefabrykaty HPC Panele        
Studzienki        
Fasady        
Komory          
More Details